011 -74 - 65 - 880
 
REGISTRACIJA PREDUZETNIKA

Agencija”Biznis Plus” otvara preduzetničke radnje.

Potrebno je da zainteresovana stranka dodje u Agenciju i ostavi podatke o budućoj radnji.Potrebno je da stranka smisli ime buduće radnje, navede adresu sedišta,podatke vlasnika ,i dostavi dve kopije lične karte.

Mi predajemo registracionu prijavu u Agenciji za privredni registar,i,nakon dobijanja rešenja,podnosimo prijavu za dobijanje Pib-a i Poresku prijavu.

Otvaranje jedne preduzetničke radnje,u,proseku traje 10 dana.Klijent dobija na ruke,rešenje o registraciji,ib,pečat radnje,ostaje samo da otvori ziro račun radnje i da krene sa poslovanjem.

 

 

 

 
 

©2008 Agencija biiznisplus. All rights reserved. Design by VST-COMP